Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 10. júna 2015 - Štrasburg

14. Situácia v Burundi (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Burundi (2015/2723(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, David Martin v mene skupiny S&D, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Martin, Jonathan Arnott so žiadosťou, v mene skupiny EFDD, o uplatňovanie článku 191 rokovacieho poriadku, a Nicolas Bay – nezaradený poslanec.

Vystúpili títo poslanci: Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička a Tiziana Beghin o žiadosti skupiny EFDD.

Predsedníčka prerušila rokovanie.

(Pokračovanie v rozprave: bod 16 zápisnice z 10. 6. 2015.)

(Rokovanie bolo prerušené o 17.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 18.15 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia