Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 10. června 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Převody prostředků
 5.Předložení dokumentů
 6.Situace v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)
 7.Změna pořadu jednání
 8.Hlasování
  8.1.Uzavření změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Dohoda EU-Island o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kjótského protokolu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Situace ve vztazích EU-Rusko (hlasování)
  8.6.Evropská strategie energetické bezpečnosti (hlasování)
  8.7.Výroční zpráva dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) za rok 2014 (hlasování)
  8.8.Situace v Maďarsku (hlasování)
  8.9.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Členství ve výborech
 13.Strategická vojenská situace v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem (rozprava)
 14.Situace v Burundi (rozprava)
 15.Procesní návrh
 16.Situace v Burundi (pokračování rozpravy)
 17.Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (rozprava)
 18.Sport a lidská práva, mimo jiné v souvislosti s Evropskými hrami v Baku (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (172 kb) Prezenční listina (65 kb)    Jmenovitá hlasování (2236 kb) 
 
Zápis (178 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (41 kb) Jmenovitá hlasování (108 kb) 
 
Zápis (270 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (740 kb) Jmenovitá hlasování (2015 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí