Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 10. juni 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Bevillingsoverførsler
 5.Modtagne dokumenter
 6.Situationen i Ungarn (indgivne beslutningsforslag)
 7.Ændring af dagsordenen
 8.Afstemningstid
  
8.1.Indgåelse af Doha-ændringen til Kyotoprotokollen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Aftale mellem EU og Island om Islands deltagelse i den anden forpligtelsesperiode, der er fastsat i Kyotoprotokollen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.3.Kroatiens tiltrædelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Kroatiens tiltrædelse af konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i EU's medlemsstater * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.5.Status over forholdet mellem EU og Rusland (afstemning)
  
8.6.Europæisk energisikkerhedsstrategi (afstemning)
  
8.7.OLAF-Overvågningsudvalgets årsrapport for 2014 (afstemning)
  
8.8.Situationen i Ungarn (afstemning)
  
8.9.Statusrapport 2014 om Tyrkiet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Udvalgenes sammensætning
 13.Den strategiske militære situation i Sortehavsområdet efter Ruslands ulovlige annektering af Krim (forhandling)
 14.Situationen i Burundi (forhandling)
 15.Indlæg til forretningsordenen
 16.Situationen i Burundi (fortsat forhandling)
 17.De seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA (forhandling)
 18.Sport og menneskerettigheder i forbindelse med de europæiske lege i Baku (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (168 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2236 kb) 
 
Protokol (160 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (46 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (107 kb) 
 
Protokol (268 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (564 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1936 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik