Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 10 czerwca 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Przesunięcie środków
 5.Składanie dokumentów
 6.Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)
 7.Zmiana porządku obrad
 8.Głosowanie
  
8.1.Przyjęcie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Porozumienie UE-Islandia dotyczące uczestnictwa Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Przystąpienie Chorwacji do konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Przystąpienie Chorwacji do konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy WE lub funkcjonariuszy państw członkowskich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Stan stosunków UE-Rosja (głosowanie)
  
8.6.Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (głosowanie)
  
8.7.Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r. (głosowanie)
  
8.8.Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)
  
8.9.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Skład komisji
 13.Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję (debata)
 14.Sytuacja w Burundi (debata)
 15.Wniosek proceduralny
 16.Sytuacja w Burundi (ciąg dalszy debaty)
 17.Niedawne doniesienia o przypadkach korupcji na wysokim szczeblu w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (debata)
 18.Sport a prawa człowieka, w tym w kontekście Igrzysk Europejskich w Baku (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (169 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2236 kb) 
 
Protokół (184 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (44 kb) Wyniki głosowań imiennych (108 kb) 
 
Protokół (273 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (753 kb) Wyniki głosowań imiennych (2011 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności