Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 10. júna 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Presun rozpočtových prostriedkov
 5.Predloženie dokumentov
 6.Situácia v Maďarsku (predložené návrhy uznesení)
 7.Zmena programu rokovania
 8.Hlasovanie
  
8.1.Uzavretie dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Dohoda medzi EÚ a Islandom o účasti Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Pristúpenie Chorvátska k Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov ES alebo úradníkov členských štátov * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)
  
8.6.Európska stratégia energetickej bezpečnosti (hlasovanie)
  
8.7.Výročná správa dozorného výboru úradu OLAF za rok 2014 (hlasovanie)
  
8.8.Situácia v Maďarsku (hlasovanie)
  
8.9.Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Zloženie výborov
 13.Strategická vojenská situácia v oblasti Čierneho mora po nezákonnej anexii Krymu Ruskom (rozprava)
 14.Situácia v Burundi (rozprava)
 15.Procedurálny návrh
 16.Situácia v Burundi (pokračovanie rozpravy)
 17.Nedávne odhalenia prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA (rozprava)
 18.Šport a ľudské práva, a to aj v kontexte Európskych hier v Baku (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (169 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2236 kb) 
 
Zápisnica (180 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (44 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (108 kb) 
 
Zápisnica (273 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (747 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2083 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia