Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 11. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

2.1. Syyria: Palmyran tilanne ja Mazen Darwishin tapaus
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

Charles Tannock, Marisa Matias, Michèle Alliot-Marie, Barbara Lochbihler, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer ja Diane James esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta, Nikolay Barekov ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mara Bizzotto, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Andrew Lewer, Bodil Valero ja Bruno Gollnisch.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Georgios Epitideios, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Udo Voigt ja Bogdan Brunon Wenta.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2015, kohta 5.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö