Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 11. juni 2015 - Strasbourg

9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Trinidad og Tobago om visumfritagelse for kortvarige ophold (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, INTA

2) fra medlemmerne følgede beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om reformen af vinsektoren (B8-0438/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om de miljø- og helbredsmæssige skader, som palmeolie forårsager (B8-0441/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om afbrydelse af forhandlingerne om Montenegros tiltrædelse af Den Europæiske Union (B8-0442/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at foretage en undersøgelse af de virkninger, som lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til lande uden for EU har for beskæftigelsen (B8-0443/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bekæmpelsen af cyberkriminalitet (B8-0444/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om koordinering på EU-niveau ved begivenheder af international karakter (B8-0445/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forøgelse af midlerne i den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (B8-0446/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om anerkendelse af det armenske folkedrab (B8-0447/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om uenigheden vedrørende ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (B8-0448/2015)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om suspension af Schengenaftalerne (B8-0449/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelsen og udviklingen af foranstaltninger med henblik på integreret hjælp til pasningskrævende ældre (B8-0454/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om arkitektoniske barrierer (B8-0459/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om en bilforsikringsskadesattests gyldighed i alle EU-medlemslande (B8-0461/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om Europadagen (B8-0462/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forbedring af niveauet for beskyttelse af helbredet mod ikkeioniserende elektromagnetiske felters (EMF'ers) skadelige virkninger i Italien (B8-0463/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om oprettelsen af en europæisk antiterroranklagemyndighed (B8-0486/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau og Sophie Montel. Forslag til beslutning om genindførelse af nedsat momssats på visse aktiviteter med relation til hesteopdræt i Frankrig (B8-0487/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mario Borghezio. Forslag til beslutning om onlinesalg af kunstgenstande, som ISIS har ødelagt (B8-0488/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om Den Økonomiske og Monetære Union (B8-0489/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om illoyal konkurrence fra luftfartsselskabet Ryanair (B8-0490/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Forslag til beslutning om illoyal konkurrence fra Golfstaternes luftfartsselskaber (B8-0491/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Forslag til beslutning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (B8-0492/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod import af angorapels og kaninskind fra Kina (B8-0493/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kvindedrab i Tyrkiet (B8-0496/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om lovovertrædelsen stalking (B8-0497/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om anerkendelse og påskønnelse af vigtigheden af ordensmagtens rolle og funktion (B8-0498/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om et endegyldigt forbud mod opdræt af pelsdyr og krav om en detaljeret mærkning (B8-0499/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om et nyt incitament til læsning af bøger i EU (B8-0500/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik