Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 11. juuni 2015 - Strasbourg

9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vanuatu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) protokollile (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelist raamlepingut Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek veinisektori reformi kohta (B8-0438/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek palmiõlist tuleneva kahju kohta keskkonnale ja tervisele (B8-0441/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Montenegro ühinemist Euroopa Liiduga käsitlevate läbirääkimiste peatamise kohta (B8-0442/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta hinnata Euroopa Investeerimispanga (EIP) Euroopa Liidu väliste laenude mõju tööhõivele (B8-0443/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberkuritegevusega võitlemise kohta (B8-0444/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvaheliste sündmuste koordineerimise kohta ELi tasandil (B8-0445/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” käsutuses olevate vahendite suurendamise kohta (B8-0446/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Armeenia genotsiidi tunnistamise kohta (B8-0447/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek võitluse kohta ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu (B8-0448/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek Schengeni lepingu peatamise kohta (B8-0449/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek iseseisvalt mittetoimetulevate eakate kaitse ja terviklike abimeetmete väljatöötamise kohta (B8-0454/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ehituslike takistuste kohta (B8-0459/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek liikluskindlustuse ohutussertifikaadi kehtivuse kohta kõigis liikmesriikides (B8-0461/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa päeva kohta (B8-0462/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tervise tõhusama kaitse kohta mitteioniseerivate elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest Itaalias (B8-0463/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa terrorismivastase võitluse prokuratuuri asutamise kohta (B8-0486/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek vähendatud käibemaksumäära taastamise kohta teatavate hobusekasvatuse sektori tehingute puhul Prantsusmaal (B8-0487/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek ISISe hävitatud kunstiteoste müügi kohta internetis (B8-0488/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek majandus- ja rahaliidu kohta (B8-0489/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek lennuettevõtja Ryanair kõlvatu konkurentsi kohta (B8-0490/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek Pärsia lahe piirkonna lennuettevõtjate kõlvatu konkurentsi kohta (B8-0491/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Resolutsiooni ettepanek ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (B8-0492/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiinast pärit angoora karusnaha ja küülikunahkade impordikeelu kohta (B8-0493/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek naistetapu kohta Türgis (B8-0496/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek jälitamise kui kuriteo kohta (B8-0497/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek korrakaitsejõudude rolli ja ülesande tähtsuse tunnustamise ja hindamise kohta (B8-0498/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek karusloomakasvanduste täieliku keelustamise ja üksikasjaliku märgistuse kohustuse kohta (B8-0499/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek raamatulugemise hoogustamise kohta Euroopa Liidus (B8-0500/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

Õigusteave - Privaatsuspoliitika