Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 11. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Trinidadin ja Tobagon tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys viinialan uudistuksesta (B8-0438/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys palmuöljyn aiheuttamista ympäristövahingoista ja terveyshaitoista (B8-0441/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Montenegron Euroopan unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä (B8-0442/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys tarpeesta toteuttaa Euroopan investointipankin (EIP) myöntämien lainojen työllisyysvaikutusten arviointi (B8-0443/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tietoverkkorikollisuuden torjunnasta (B8-0444/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisten tapahtumien koordinoinnista Euroopan unionin tasolla (B8-0445/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn määrärahojen lisäämisestä (B8-0446/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta (B8-0447/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys laittoman, ilmoittamattoman tai sääntelemättömän kalastuksen torjunnasta (B8-0448/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Schengenin sopimuksen lakkauttamisesta (B8-0449/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sellaisille ikääntyneille henkilöille tarkoitettujen yhdistettyjen hoitopalvelujen suojelusta ja kehittämisestä, jotka eivät tule toimeen yksin (B8-0454/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rakennusten suunnittelusta johtuvista esteistä (B8-0459/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys vahingonvaarasta autovakuutuksen yhteydessä annetun ilmoituksen voimassaolosta kaikissa jäsenvaltioissa (B8-0461/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Eurooppa-päivästä (B8-0462/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ionisoimattomien elektromagneettisten kenttien haitallisilta vaikutuksilta suojelun parantamisesta Italiassa (B8-0463/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys terrorismin torjuntaan erikoistuneen eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamisesta (B8-0486/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys alennetun alv-kannan palauttamisesta tietyille hevosalan toiminnoille Ranskassa (B8-0487/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mario Borghezio. Päätöslauselmaesitys ISIS-järjestön tuhoamien taideteosten myynnistä internetissä (B8-0488/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys talous- ja rahaliitosta (B8-0489/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys lentoyhtiö Ryanairin harjoittamasta vilpillisestä kilpailusta (B8-0490/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Persianlahden maiden lentoyhtiöiden harjoittamasta vilpillisestä kilpailusta (B8-0491/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aymeric Chauprade. Päätöslauselmaesitys yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (B8-0492/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kiinasta peräisin olevien angoraturkisten ja kaniininnahkojen tuonnin kieltämisestä (B8-0493/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naismurhista Turkissa (B8-0496/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vainoamisesta rikoksena (B8-0497/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys lainvalvontaviranomaisten roolin ja tehtävän tunnustamisesta ja arvostuksesta (B8-0498/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys turkistuotantoa varten tapahtuvan eläinten kasvattamisen lopullisesta kieltämisestä ja yksityiskohtaisten merkintöjen pakollisuudesta (B8-0499/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys kirjojen lukemisen lisäämisestä Euroopan unionissa (B8-0500/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö