Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. június 11., Csütörtök - Strasbourg

9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Trinidad és Tobago Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Bilde, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a borágazat reformjáról (B8-0438/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a pálmaolaj által okozott környezeti és egészségügyi károkról (B8-0441/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Montenegróval folytatott uniós csatlakozási tárgyalások leállításáról (B8-0442/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser és Mylène Troszczynski. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Beruházási Bank (EBB) Európai Unión kívüli hitelei vonatkozásában a foglalkoztatással kapcsolatos hatásvizsgálat elkészítésének szükségességéről (B8-0443/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a számítógépes bűnözés elleni küzdelemről (B8-0444/2015)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az uniós szintű koordinációról a nemzetközi rendezvényeken (B8-0445/2015)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Progress mikrofinanszírozási eszköz forrásainak növeléséről (B8-0446/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az örmény népirtás elismeréséről (B8-0447/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni fellépésről (B8-0448/2015)

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Schengeni Megállapodás felfüggesztéséről (B8-0449/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a segítségre szoruló idős emberek támogatásáról és a támogatásukat szolgáló integrált segítségnyújtási intézkedések kidolgozásáról (B8-0454/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az építészeti akadályokról (B8-0459/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gépjármű-felelősségbiztosítás igazolásának valamennyi tagállamban történő elfogadásáról (B8-0461/2015)

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európa-napról (B8-0462/2015)

utalva

illetékes :

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nem ionizáló elektromágneses terek egészségre kifejtett káros hatásaitól való védelem szintjének olaszországi javításáról (B8-0463/2015)

utalva

illetékes :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy terrorista ügyekkel foglalkozó európai ügyészség felállításáról (B8-0486/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a franciaországi lótenyésztési ágazat egyes műveleteire vonatkozó kedvezményes héamérték újbóli bevezetéséről (B8-0487/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Mario Borghezio. Állásfoglalásra irányuló indítvány az ISIS által lerombolt műtárgyak online értékesítéséről (B8-0488/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

IMCO

- Aldo Patriciello. Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a gazdasági és monetáris unióról (B8-0489/2015)

utalva

illetékes :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Ryanair légitársaság támasztotta tisztességtelen versenyről (B8-0490/2015)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Perzsa-öböl menti légitársaságok támasztotta tisztességtelen versenyről (B8-0491/2015)

utalva

illetékes :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Állásfoglalásra irányuló indítvány a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (B8-0492/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Kínából származó angóraszőr és nyúlbőr behozatalának tilalmáról (B8-0493/2015)

utalva

illetékes :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a nők ellen Törökországban elkövetett gyilkosságokról (B8-0496/2015)

utalva

illetékes :

AFET

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a zaklatás bűncselekményéről (B8-0497/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalásra irányuló indítvány a rendfenntartó erők által végzett munka elismerésének és értékelésének fontosságáról (B8-0498/2015)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT

- Dominique Bilde és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szőrmefarmok végleges betiltásáról és a részletes címkézés kötelezővé tételéről (B8-0499/2015)

utalva

illetékes :

AGRI

- Dominique Bilde és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a könyvolvasás népszerűsítéséről az Európai Unióban (B8-0500/2015)

utalva

illetékes :

CULT

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat