Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. birželio 11 d. - Strasbūras

9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vanuatu Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Trinidado ir Tobago Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, INTA

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vyno sektoriaus reformos (B8-0438/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žalingo alyvpalmių aliejaus poveikio aplinkai ir sveikatai (B8-0441/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl derybų dėl Juodkalnijos stojimo į Europos Sąjungą sustabdymo (B8-0442/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės atlikti Europos investicijų banko (EIB) už Europos Sąjungos ribų teikiamų paskolų poveikio užimtumui analizę (B8-0443/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su elektroniniais nusikaltimais (B8-0444/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio pobūdžio renginių koordinavimo ES lygmeniu (B8-0445/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos mikrofinansų priemonei „Progress“ skiriamų išteklių didinimo (B8-0446/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl armėnų genocido pripažinimo (B8-0447/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba (B8-0448/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Šengeno susitarimo taikymo sustabdymo (B8-0449/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išlaikomų pagyvenusių žmonių apsaugos ir integruotos pagalbos jiems priemonių kūrimo (B8-0454/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl architektūrinių kliūčių (B8-0459/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudžiamųjų įvykių istorijos pažymėjimų galiojimo draudžiant automobilius visose valstybėse narėse (B8-0461/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos dienos (B8-0462/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikatos apsaugos nuo neigiamo poveikio, kurį sukelia nejonizuojantys elektromagnetiniai laukai, lygio pagerinimo Italijoje (B8-0463/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kovos su terorizmu prokuratūros įsteigimo (B8-0486/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sumažinto PVM tarifo grąžinimo tam tikroms veiklos rūšims, susijusioms su žirgininkystės sektoriumi Prancūzijoje (B8-0487/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mario Borghezio. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ISIS sunaikintų meno kūrinių pardavimo internetu (B8-0488/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos (B8-0489/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl oro transporto bendrovės „Ryanair“ nesąžiningos konkurencijos (B8-0490/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Persijos įlankos oro transporto bendrovių nesąžiningos konkurencijos (B8-0491/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (B8-0492/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo importuoti Angoros triušių kailį ir triušių odas iš Kinijos (B8-0493/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų žudymo dėl lyties Turkijoje (B8-0496/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl persekiojimo nusikaltimo (B8-0497/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl policijos pajėgų vaidmens ir funkcijų svarbos pripažinimo ir įvertinimo (B8-0498/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų veisimo dėl kailio visiško uždraudimo ir išsamaus ženklinimo įpareigojimo (B8-0499/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl knygų skaitymo skatinimo Europos Sąjungoje (B8-0500/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Teisinė informacija - Privatumo politika