Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 11. jūnijs - Strasbūra

9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vanuatu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par vispārējiem principiem Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas līdzdalībai Savienības programmās (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīna nozares reformu (B8-0438/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par palmu eļļas kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi un veselību (B8-0441/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Melnkalnes pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu pārtraukšanu (B8-0442/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību analizēt to Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumu ietekmi uz nodarbinātību, kurus tā piešķir ārpus Eiropas Savienības (B8-0443/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret kibernoziedzību (B8-0444/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par starptautisku pasākumu koordinēšanu ES līmenī (B8-0445/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumentam atvēlēto līdzekļu palielināšanu (B8-0446/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par armēņu genocīda atzīšanu (B8-0447/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nelegālas, neregulētas un nereglamentētas zvejas apkarošanu (B8-0448/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Šengenas līgumu spēkā esamības pārtraukšanu (B8-0449/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par apgādājamiem vecākiem cilvēkiem paredzētu integrētas aprūpes pasākumu saglabāšanu un attīstību (B8-0454/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par arhitektoniskajiem šķēršļiem (B8-0459/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu sertifikātu par pagātnes prasījumiem derīgumu visās dalībvalstīs, kurus izsniedz automobiļa apdrošināšanas nolūkā (B8-0461/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas dienu (B8-0462/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veselības aizsardzības līmeņa uzlabošanu Itālijā, ņemot vērā nejonizējošo elektromagnētisko lauku kaitīgo ietekmi (B8-0463/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Pretterorisma prokuratūras izveidi (B8-0486/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par iepriekšējās samazinātās PVN likmes piemērošanu konkrētām Francijas zirgkopības nozares darbībām (B8-0487/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mario Borghezio. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ISIS izpostīto mākslas darbu pārdošanu tiešsaistē (B8-0488/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Ekonomikas un monetāro savienību (B8-0489/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aviosabiedrības „Ryanair” negodīgo konkurenci (B8-0490/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Persijas līča aviosabiedrību negodīgo konkurenci (B8-0491/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aymeric Chauprade. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (B8-0492/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu importēt angoras kažokādu un trušādu no Ķīnas (B8-0493/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu slepkavībām Turcijā (B8-0496/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vajāšanu, kas ir noziedzīgs nodarījums (B8-0497/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par drošības spēku nozīmes un funkcijas atzīšanu un popularizēšanu (B8-0498/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvnieku audzēšanas kažokādas ieguves nolūkā pilnīgu aizliegšanu un detalizēta marķējuma prasību (B8-0499/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par grāmatu lasīšanas veicināšanu Eiropas Savienībā (B8-0500/2015)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

Juridisks paziņojums - Privātuma politika