Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 11 ta' Ġunju 2015 - Strasburgu

9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Vanuatu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Trinidad u Tobago dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija, min-naħa l-oħra, dwar Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija, rigward il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija fil-programmi tal-Unjoni (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE, INTA

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tas-settur tal-vitikultura (B8-0438/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħsarat ambjentali u għas-saħħa kkawżati miż-żejt tal-palm (B8-0441/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-interruzzjoni tan-negozjati ta' adeżjoni tal-Montenegro mal-Unjoni Ewropea (B8-0442/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li ssir valutazzjoni tal-impatt fuq l-użu ta' self tal-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI) barra l-Unjoni Ewropea (B8-0443/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità (B8-0444/2015)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-koordinament f'livell tal-UE fl-avvenimenti ta' natura internazzjonali (B8-0445/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda tar-riżorsi għad-dispożizzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress (B8-0446/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent tal-ġenoċidju Armen (B8-0447/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux iddikjarat u mhux regolat (B8-0448/2015)

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sospensjoni tal-Ftehim ta' Schengen (B8-0449/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien u l-iżvilupp ta' miżuri ta' assistenza integrata għall-anzjani li mhumiex awtosuffiċjenti (B8-0454/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ostakli arkitettoniċi (B8-0459/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-validità fl-Istati Membri kollha taċ-ċertifikati tal-klejms magħmula għall-assigurazzjoni tal-karozzi (B8-0461/2015)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Jum l-Ewropa (B8-0462/2015)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-titjib tal-Italja fil-livelli ta' ħarsien tas-saħħa mill-effetti ta' ħsara tal-kampi elettromanjetiċi mhux jonizzanti (B8-0463/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew kontra t-Terroriżmu (B8-0486/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni mill-ġdid ta' rata ta' VAT imnaqqsa għal ċerti operazzjonijiet marbuta mas-settur ekwin fi Franza (B8-0487/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Mario Borghezio. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bejgħ online tal-opri tal-arti li nqerdu mill-ISIS (B8-0488/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (B8-0489/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kompetizzjoni inġusta mil-linja tal-ajru Ryanair (B8-0490/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kompetizzjoni inġusta tal-linji tal-ajru tal-Golf (B8-0491/2015)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (B8-0492/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-importazzjoni tal-pil ta' angora u l-ġlud tal-fenek miċ-Ċina (B8-0493/2015)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-femminiċidju fit-Turkija (B8-0496/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reat ta' stalking (B8-0497/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent u l-valorizzazzjoni tal-importanza tar-rwol u tal-funzjoni tal-forzi tal-ordni (B8-0498/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni definittiva tal-azjendi li jrabbu l-annimali għall-pil tagħhom u l-obbligu ta' tikkettar dettaljat (B8-0499/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni għat-tqajjim mill-ġdid tal-qari tal-kotba fl-Unjoni Ewropea (B8-0500/2015)

irriferut

responsabbli :

CULT

Avviż legali - Politika tal-privatezza