Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 11 iunie 2015 - Strasbourg

9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reforma sectorului vitivinicol (B8-0438/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la daunele provocate mediului și sănătății de uleiul de palmier (B8-0441/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la întreruperea negocierilor pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană (B8-0442/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a realiza o analiză a impactului asupra locurilor de muncă al împrumuturilor acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI) în afara Uniunii (B8-0443/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea criminalității informatice (B8-0444/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la coordonarea la nivelul UE în ce privește evenimentele cu caracter internațional (B8-0445/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la majorarea resurselor aflate la dispoziția instrumentului european de microfinanțare Progress (B8-0446/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea genocidului armean (B8-0447/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (B8-0448/2015)

retrimis

fond :

PECH

aviz :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la suspendarea acordurilor Schengen (B8-0449/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția persoanelor în vârstă dependente și adoptarea unor măsuri de asistență integrată pentru acestea (B8-0454/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la obstacolele arhitecturale (B8-0459/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la validitatea atestatului de risc pentru asigurarea auto în toate statele membre (B8-0461/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la Ziua Europei (B8-0462/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de îmbunătățire a protecției sănătății împotriva efectelor nocive ale câmpurilor electromagnetice neionizante (CEM) în Italia (B8-0463/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la un Parchet Antiterorist European (B8-0486/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la revenirea la o cotă redusă a taxei pe valoare adăugată pentru anumite operațiuni legate de filiera ecvină din Franța (B8-0487/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mario Borghezio. Propunere de rezoluție referitoare la vânzarea on-line a operelor de artă distruse de ISIS (B8-0488/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la Uniunea economică și monetară (B8-0489/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la concurența neloială din partea companiei aeriene Ryanair (B8-0490/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la concurența neloială din partea companiilor aeriene din regiunea Golfului (B8-0491/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (B8-0492/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea importurilor de blană de angora și piei de iepure provenite din China (B8-0493/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la feminicid în Turcia (B8-0496/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la infracțiunea de urmărire (stalking) (B8-0497/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în valoare a importanței rolului și funcției forțelor de ordine (B8-0498/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea definitivă a crescătoriilor de animalele pentru blană și obligația unei etichetări detaliate (B8-0499/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la redeșteptarea pasiunii pentru cititul cărților în Uniunea Europeană (B8-0500/2015)

retrimis

fond :

CULT

Aviz juridic - Politica de confidențialitate