Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 11. junij 2015 - Strasbourg

9. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o reformi vinskega sektorja (B8-0438/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o škodi, ki jo na okolju in zdravju povzroča palmovo olje (B8-0441/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o prekinitvi pristopnih pogajanj s Črno goro za članstvo v Evropski uniji (B8-0442/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o nujni izvedbi ocene učinka posojil Evropske investicijske banke (EIB) izven Evropske unije na zaposlovanje (B8-0443/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boju proti kibernetski kriminaliteti (B8-0444/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o usklajevanju mednarodnih dogodkov na ravni EU (B8-0445/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o povečanju razpoložljivih sredstev za evropski mikrofinančni instrument Progress (B8-0446/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o priznanju armenskega genocida (B8-0447/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in neurejenemu ribolovu (B8-0448/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o prekinitvi izvajanja Schengenskega sporazuma (B8-0449/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varstvu in oblikovanju ukrepov integrirane oskrbe za vzdrževane starejše (B8-0454/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o arhitektonskih ovirah (B8-0459/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o veljavnosti italijanskega potrdila o zavarovanju avtomobilske odgovornosti v vseh državah članicah (B8-0461/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dnevu Evrope (B8-0462/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o višji stopnji zdravstvene zaščite pred škodljivim vplivom neionizirajočih elektromagnetnih polj v Italiji (B8-0463/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ustanovitvi evropskega protiterorističnega tožilstva (B8-0486/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau in Sophie Montel. Predlog resolucije o ponovni uvedbi nižje stopnje DDV v Franciji za nekatere dejavnosti, povezane s konjeništvom (B8-0487/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o spletni prodaji umetniških del, ki jih je uničil Isis (B8-0488/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ekonomski in monetarni uniji (B8-0489/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o nelojalni konkurenci letalske družbe Ryanair (B8-0490/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Predlog resolucije o nelojalni konkurenci letalskih družb zalivskih držav (B8-0491/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Predlog resolucije o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (B8-0492/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi uvoza angorskega krzna in kunčje kože iz Kitajske (B8-0493/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o umorih žensk v Turčiji (B8-0496/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o kaznivem dejanju zalezovanja (B8-0497/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o priznavanju in vrednotenju vloge in funkcije organov pregona (B8-0498/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o dokončni prepovedi vzreje živali za krzno in obveznosti podrobnega označevanja (B8-0499/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o novem razmahu branja knjig v Evropski uniji (B8-0500/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov