Indiċi 
Minuti
PDF 296kWORD 203k
Il-Ħamis, 11 ta' Ġunju 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  2.1.Sirja: is-sitwazzjoni f'Palmira u l-każ ta' Mazen Darwish
  2.2.Paragwaj: l-aspetti legali relatati mat-tqala fit-tfal
  2.3.is-sitwazzjoni fin-Nepal wara t-terremoti
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Dikjarazzjoni bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Sirja: is-sitwazzjoni f'Palmira u l-każ ta' Mazen Darwish (votazzjoni)
  5.2.Paragwaj: l-aspetti legali relatati mat-tqala fit-tfal (votazzjoni)
  5.3.is-sitwazzjoni fin-Nepal wara t-terremoti (votazzjoni)
  5.4.Is-sitwazzjoni militari strateġika fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja (votazzjoni)
  5.5.Revelazzjonijiet reċenti ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Petizzjonijiet
 9.Dokumenti mressqa
 10.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 12.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 13.Interruzzjoni tas-sessjoni
 .Anness 1 - L-għoti ta' sostenn kostanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall-qerda tal-poljo (dikjarazzjoni bil-miktub)
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 9.6.2015.)


2.1. Sirja: is-sitwazzjoni f'Palmira u l-każ ta' Mazen Darwish

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

Charles Tannock, Marisa Matias, Michèle Alliot-Marie, Barbara Lochbihler, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer u Diane James ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Arne Lietz f'isem il-Grupp S&D, Nikolay Barekov f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mara Bizzotto Membru mhux affiljata, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Andrew Lewer, Bodil Valero u Bruno Gollnisch.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică u Notis Marias.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Georgios Epitideios, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Udo Voigt u Bogdan Brunon Wenta.

Intervent ta': Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal- Minuti ta' 11.6.2015.


2.2. Paragwaj: l-aspetti legali relatati mat-tqala fit-tfal

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

Cristian Dan Preda, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea u Josef Weidenholzer ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joëlle Mélin Membru mhux affiljata, Rosa Estaràs Ferragut u Alessia Maria Mosca.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, José Inácio Faria, Ulrike Lunacek u Gianluca Buonanno.

Intervent ta': Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Sophia in 't Veld biex titlob kjarifika dwar l-azzjonijiet li l-Kunsill bi ħsiebu jwettaq, u Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.2 tal- Minuti ta' 11.6.2015.


2.3. is-sitwazzjoni fin-Nepal wara t-terremoti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Mark Demesmaeker, Kateřina Konečná, Thomas Mann, Jean Lambert, Dita Charanzová u Afzal Khan ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Róża Gräfin von Thun und Hohenstein f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Karol Karski f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Dubravka Šuica u Claudia Tapardel.

Intervent ta': Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal- Minuti ta' 11.6.2015.

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Georgi Pirinski, dwar kwistjoni personali rigward il-proposti ta' Petri Sarvamaa matul id-dibattitu dwar ir-rapport annwali 2014 tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF (punt 13 tal- Minuti ta' 9.6.2015), Petri Sarvamaa biex jiskuża ruħu, Emmanouil Glezos, u Paul Nuttall, dwar il-proċedura applikata għat-talba ta' sospensjoni tas-seduta tal-Grupp EFDD ta' lbieraħ filgħaxija (punt 14 u punt 15 tal- Minuti ta' 10.6.2015).


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


4. Dikjarazzjoni bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarrfet lill-Parlament li d-dikjarazzjoni bil-miktub li ġejja kisbet il-firem tal-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament:

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 8/2015 dwar l-għoti ta' sostenn kostanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall-qerda tal-poljo, imressqa mill-Membri li ġejjin: Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva u Charles Goerens.

Konformement mal-Artikolu 136(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din id-dikjarazzjoni bil-miktub hija ppubblikata f'dawn il-Minuti, bl-ismijiet tal-firmatarji (Anness 1 tal- Minuti ta' 11.6.2015).


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Sirja: is-sitwazzjoni f'Palmira u l-każ ta' Mazen Darwish (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 u B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0575/2015

(flok B8-0575/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 u B8-0585/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, David McAllister, György Hölvényi, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrej Plenković u Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE;

- Josef Weidenholzer, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Janusz Zemke, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Vincent Peillon, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson u Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR;

- Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Robert Rochefort, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria u Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE;

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Karima Delli, Ernest Urtasun, Eva Joly, Bronis Ropė, Bodil Valero, Judith Sargentini u Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0229)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0576/2015 iddekadiet.)


5.2. Paragwaj: l-aspetti legali relatati mat-tqala fit-tfal (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 u B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0546/2015

(flok B8-0546/2015 u B8-0583/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok u Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE;

- Charles Tannock, Branislav Škripek u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR.

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0546/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0547/2015

(flok B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 u B8-0591/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog u Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans, José Inácio Faria u Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE;

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Monika Vana, Davor Škrlec, Eva Joly u Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0230)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0583/2015 iddekadiet.)


5.3. is-sitwazzjoni fin-Nepal wara t-terremoti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 u B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0580/2015

(flok B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 u B8-0592/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák u Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE;

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Simona Bonafè f'isem il-Grupp S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR;

- Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria u Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE;

- Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis u Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala u Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0231)


5.4. Is-sitwazzjoni militari strateġika fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni militari strateġika fil-Baċir tal-Baħar l-Iswed wara l-annessjoni illegali tal-Krimea mir-Russja [2015/2036(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0232)

Interventi

Ioan Mircea Paşcu, waqt il-votazzjoni, biex iressaq żewġ emendi orali għall-paragrafu 7 u l-paragrafu 17 rispettivament, li nżammew, u wara l-votazzjoni.


5.5. Revelazzjonijiet reċenti ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 u B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0548/2015

(flok B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 u B8-0574/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Milan Zver f'isem il-Grupp PPE;

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte u Massimo Paolucci f'isem il-Grupp S&D;

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski u Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR;

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali u Juan Carlos Girauta Vidal f'isem il-Grupp ALDE;

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou u Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL;

- Helga Trüpel, Jill Evans u Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE;

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0233)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Ioan Mircea Paşcu - A8-0171/2015
Krisztina Morvai, Peter Jahr, James Carver, Stanislav Polčák, Seán Kelly u Daniel Hannan

Revelazzjonijiet reċenti ta' każijiet ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-FIFA - (2015/2730(RSP)) - RC-B8-0548/2015
Brian Hayes, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Marian Harkin, Daniel Hannan u Jill Seymour.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


8. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 9 ta' Ġunju 2015

(isem kunfidenzjali) (Nru.2714/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru.0429/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0430/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0431/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0432/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0433/2015); María Concepción Ferrer Tuset (Nru.0434/2015); Roberta Ravello (Nru.0435/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0436/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0437/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0438/2015); Joseph-Christos Kondylakis (Nru.0439/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0440/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0441/2015); Zoltan Györffy (Nru.0442/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0443/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0444/2015); Mārtiņš Tālbergs (Nru.0445/2015); Oleg Lihvoinen (Nru.0446/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0447/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0448/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0449/2015); Flavio Miccono (Nru.0450/2015); Mario Cavaliere (Nru.0451/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0452/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0453/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0454/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0455/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0456/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0457/2015); Magí Ribas Alegret (Nru.0458/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0459/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0460/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0461/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0462/2015); Wendyl Harris (Nru.0463/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0464/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0465/2015); Jan-Erik Hansen (Nru.0466/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0467/2015); Joseph-Christos Kondylakis (Nru.0468/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0469/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0470/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0471/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0472/2015); Lars Arne Fransson (Nru.0473/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0474/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0475/2015); Christian Ries (Nru.0476/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0477/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0478/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0479/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0480/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0481/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0482/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0483/2015); Christian Ries (Nru.0484/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0485/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0486/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0487/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0488/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0489/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0490/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0491/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0492/2015); Bernd Wiili Karl Schuhmann (Nru.0493/2015); Miguel Ángel Gallardo Ortiz (Nru.0494/2015); Janeček Jiří (Nru.0495/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0496/2015); Sándor Látó (Nru.0497/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0498/2015); Flavio Miccono (Nru.0499/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0500/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0501/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0502/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru.0503/2015); Jens Genzer (Nru.0504/2015).


9. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Vanuatu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Trinidad u Tobago dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija, min-naħa l-oħra, dwar Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija, rigward il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija fil-programmi tal-Unjoni (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

DEVE, INTA

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Bilde, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-riforma tas-settur tal-vitikultura (B8-0438/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħsarat ambjentali u għas-saħħa kkawżati miż-żejt tal-palm (B8-0441/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-interruzzjoni tan-negozjati ta' adeżjoni tal-Montenegro mal-Unjoni Ewropea (B8-0442/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li ssir valutazzjoni tal-impatt fuq l-użu ta' self tal-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI) barra l-Unjoni Ewropea (B8-0443/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità (B8-0444/2015)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-koordinament f'livell tal-UE fl-avvenimenti ta' natura internazzjonali (B8-0445/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar iż-żieda tar-riżorsi għad-dispożizzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress (B8-0446/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent tal-ġenoċidju Armen (B8-0447/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux iddikjarat u mhux regolat (B8-0448/2015)

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sospensjoni tal-Ftehim ta' Schengen (B8-0449/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien u l-iżvilupp ta' miżuri ta' assistenza integrata għall-anzjani li mhumiex awtosuffiċjenti (B8-0454/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ostakli arkitettoniċi (B8-0459/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-validità fl-Istati Membri kollha taċ-ċertifikati tal-klejms magħmula għall-assigurazzjoni tal-karozzi (B8-0461/2015)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Jum l-Ewropa (B8-0462/2015)

irriferut

responsabbli :

CULT

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-titjib tal-Italja fil-livelli ta' ħarsien tas-saħħa mill-effetti ta' ħsara tal-kampi elettromanjetiċi mhux jonizzanti (B8-0463/2015)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istabbiliment ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew kontra t-Terroriżmu (B8-0486/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni mill-ġdid ta' rata ta' VAT imnaqqsa għal ċerti operazzjonijiet marbuta mas-settur ekwin fi Franza (B8-0487/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Mario Borghezio. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-bejgħ online tal-opri tal-arti li nqerdu mill-ISIS (B8-0488/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (B8-0489/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kompetizzjoni inġusta mil-linja tal-ajru Ryanair (B8-0490/2015)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kompetizzjoni inġusta tal-linji tal-ajru tal-Golf (B8-0491/2015)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (B8-0492/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-importazzjoni tal-pil ta' angora u l-ġlud tal-fenek miċ-Ċina (B8-0493/2015)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-femminiċidju fit-Turkija (B8-0496/2015)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-reat ta' stalking (B8-0497/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rikonoxximent u l-valorizzazzjoni tal-importanza tar-rwol u tal-funzjoni tal-forzi tal-ordni (B8-0498/2015)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni definittiva tal-azjendi li jrabbu l-annimali għall-pil tagħhom u l-obbligu ta' tikkettar dettaljat (B8-0499/2015)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Dominique Bilde u Sophie Montel. Mozzjoni għal riżoluzzjoni għat-tqajjim mill-ġdid tal-qari tal-kotba fl-Unjoni Ewropea (B8-0500/2015)

irriferut

responsabbli :

CULT


10. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 4 ta' Ġunju 2015)

Kumitat CONT

- Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi (2015/2128(INI))
(opinjoni: AFCO, LIBE, INTA, REGI)

- Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 (2015/2127(INI))
(opinjoni: BUDG, INTA, REGI)

Kumitat LIBE

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (2015/2129(INI))
(opinjoni: FEMM, CULT)

Konsultazzjoni mal-kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat DEVE

- Ir-rwol tal-UE fin-NU - kif jistgħu jintlaħqu aħjar l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-politika barranija (2015/2104(INI))
irriferut responsabbli: AFET
opinjoni: AFCO, DEVE, CULT, CONT, INTA

- Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment (2015/2105(INI))
irriferut responsabbli: INTA
opinjoni: DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM (2015/2110(INI))
irriferut responsabbli: LIBE
opinjoni: DEVE, CONT

Kumitat TRAN

- Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (2015/2095(INI))
irriferut responsabbli: LIBE
opinjoni: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


12. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduta li jmiss se ssir fid-data 24 ta' Ġunju 2015.


13. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


Anness 1 - L-għoti ta' sostenn kostanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall-qerda tal-poljo (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 8/2015 imressqa mill-Membri Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva u Charles Goerens, skont l-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, dwar L-għoti ta' sostenn kostanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall-qerda tal-poljo1 (..[A200837]..) u ffirmata minn 404 Membri.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   Id-dinja waslet biex tilħaq waħda mill-akbar kisbiet tagħha fil-qasam tas-saħħa pubblika – il-qerda tal-poljo.

2.   L-immunizzazzjoni fit-tfulija hija waħda mill-aktar interventi kosteffikaċi disponibbli fil-qasam tas-saħħa pubblika. Sforzi globali għall-qerda tal-poljo diġà ġġeneraw benefiċċji netti ta' USD 27 biljun u jistgħu jiffrankaw sa USD 50 biljun f'kosti diretti u indiretti għall-kura tas-saħħa sal-2035, biex ma nsemmux it-tnaqqis bla qies tat-tbatija tal-bniedem. L-assi u l-infrastrutturi li nbnew bħala appoġġ għall-isforzi għall-qerda tal-poljo attwalment qed jintużaw ukoll fir-rispons għall-kriżi tal-Ebola.

3.   Il-qerda tal-aħħar 1 % ta' każijiet ta' poljo hija diffiċli u għalja, iżda tista' tinkiseb sal-2018 bis-saħħa ta' sforzi globali. Bħalma wera t-tfaqqigħ reċenti, l-ebda pajjiż – inklużi l-Istati Membri tal-UE – ma huwa se jkun ħieles mir-riskju sakemm jinħelsu l-pajjiżi kollha mill-poljo.

4.   Il-Kummissjoni, għaldaqstant, hija mitluba timpenja ruħha b'mod kostanti fl-għoti ta' sostenn għall-qerda tal-poljo bħala prijorità fl-azzjonijiet futuri fil-qasam tal-iżvilupp, u talloka livelli adegwati ta' finanzjament għal kampanji favur it-tilqim kontra l-poljo u sorveljanza tul l-erba' snin li ġejjin.

5.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

_____________

1 Bi qbil mal-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, meta d-dikjarazzjoni tkun iffirmata minn maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, għandha tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

Lista tal-firmatarji:

Lars Adaktusson, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Richard Ashworth, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Michał Boni, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Elmar Brok, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Matt Carthy, David Casa, Bodil Ceballos, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Seb Dance, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Mireille D'Ornano, Ian Duncan, Pablo Echenique, Bas Eickhout, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jonás Fernández, Edouard Ferrand, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Brian Hayes, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Jan Huitema, Pablo Iglesias, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Marc Joulaud, Marek Jurek, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Sajjad Karim, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Jérôme Lavrilleux, Gilles Lebreton, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Susanne Melior, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Matthijs van Miltenburg, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Florian Philippot, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Branislav Škripek, Alyn Smith, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Sergei Stanishev, Joachim Starbatty, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Charles Tannock, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Skużati:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Avviż legali - Politika tal-privatezza