Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
CRE

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 14.00.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου