Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Doslovný zápis

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia