Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел

3. Образуване на политическа група

Председателят съобщи, че Председателят на Парламента е бил уведомен за създаването на следната политическа група, в съответствие с член 32, параграф 2 от Правилника за дейността:

Политическата група "Европа на нациите и свободите" (ENF) беше учредена, считано от 15 юни 2015 г., и е съставена от 36 членове.

Правна информация - Политика за поверителност