Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες

3. Συγκρότηση πολιτικής ομάδας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για τη συγκρότηση της ακόλουθης πολιτικής ομάδας:

Η πολιτική ομάδα "Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας" (ΕNF) συγκροτήθηκε με ισχύ από τις 15 Ιουνίου 2015 και αποτελείται από 36 μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου