Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 juni 2015 - Brussel

3. Oprichting van een fractie

De Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Parlement op de hoogte is gesteld van de oprichting, overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het Reglement, van de volgende fractie:

De Fractie "Europa van Naties en Vrijheid" (ENF) is opgericht met ingang van 15 juni 2015 en bestaat uit 36 leden.

Juridische mededeling - Privacybeleid