Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

3. Bildande av en politisk grupp

Talmannen meddelade att parlamentets talman hade informerats om bildandet, i enlighet med artikel 32.2 i arbetsordningen, av följande politiska grupp:

Den politiska gruppen Nationernas och friheternas Europa (ENF) bildades den 15 juni 2015 och består av 36 ledamöter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy