Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел

4. Състав на Парламента

Полските компетентни органи съобщиха за избирането на Edward Czesak за член на Европейския парламент, като заместник на Andrzej Duda, считано от 11 юни 2015 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността до проверката на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Edward Czesak участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направил декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Emmanouil Glezos уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 8 юли 2015 г. в полунощ.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява неговото място за свободно, считано от 9 юли 2015 г., и информира съответния национален орган за това.

°
° ° °

Marit Paulsen уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 30 септември 2015 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява нейното място за свободно, считано от тази дата, и информира съответния национален орган за това.

Правна информация - Политика за поверителност