Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. června 2015 - Brusel

4. Složení Parlamentu

Příslušné polské orgány oznámily, že poslancem Evropského parlamentu nahrazujícím Andrzeje Dudu byl s účinností ode dne 11. června 2015 zvolen Edward Czesak.

V souladu s čl. 3 odst. 2 jednacího řádu zasedá Edward Czesak v Parlamentu a v jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o případném sporu a za předpokladu, že předtím podepsal písemné prohlášení, že nezastává žádnou funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Emmanouil Glezos písemně oznámil, že s platností od 8. července 2015 o půlnoci odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Parlament bere v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu na vědomí, že s účinností od 9. července 2015 je jeho mandát uvolněn, a informuje o tom příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Marit Paulsen písemně oznámila, že s platností od 30. září 2015 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Parlament bere v souladu s čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu na vědomí, že s účinností od tohoto dne je její mandát uvolněn, a informuje o tom příslušný vnitrostátní orgán.

Právní upozornění - Ochrana soukromí