Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες

4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Edward Czesak σε αντικατάσταση του Andrzej Duda, ως βουλευτή στο Κοινοβούλιο, με ισχύ από τις 11 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Edward Czesak καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Ο Εμμανουήλ Γλέζος κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από τα μεσάνυχτα της 8ης Ιουλίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από την 9η Ιουλίου 2015 και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Η Marit Paulsen κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της με ισχύ από την εν λόγω ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου