Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. juuni 2015 - Brüssel

4. Parlamendi koosseis

Poola pädevad ametiasutused on teavitanud Euroopa Parlamenti Edward Czesaki nimetamisest Euroopa Parlamendi liikmeks Andrzej Duda asemel alates 11. juunist 2015.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta osaleb Edward Czesak vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Emmanouil Glezos on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 8. juuli 2015 keskööst.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates 9. juulist 2015 vabaks ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.

°
° ° °

Marit Paulsen on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 30. septembrist 2015.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika