Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 juni 2015 - Brussel

4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben de verkiezing als lid van het Europees Parlement van Edward Czesak meegedeeld, ter vervanging van Andrzej Duda, met ingang van 11 juni 2015.

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, neemt Edward Czesak, zolang zijn geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij de verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Emmanouil Glezos heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 8 juli 2015 om middernacht.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat zijn zetel vacant is met ingang van 9 juli 2015 en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan in kennis.

°
° ° °

Marit Paulsen heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 30 september 2015.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement, constateert het Parlement dat haar zetel vacant is met ingang van deze datum en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan in kennis.

Juridische mededeling - Privacybeleid