Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel

4. Zloženie Parlamentu

Príslušné poľské orgány oznámili, že Edward Czesak bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a nahradí Andrzeja Dudu vo funkcii poslanca Parlamentu s účinnosťou od 11. júna 2015.

V súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Edward Czesak zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.

°
° ° °

Emmanouil Glezos podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 8. júla 2015 o polnoci.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdzuje uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 9. júla 2015 a informoval príslušný vnútroštátny orgán.

°
° ° °

Marit Paulsen podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 30. septembra 2015.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdzuje uvoľnenie jej mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval príslušný vnútroštátny orgán.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia