Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες

6. Σύνθεση των επιτροπών

Κατόπιν αιτήσεως της ομάδας ECR, το Κοινοβούλιο επικυρώνει τον ακόλουθο διορισμό:

επιτροπή JURI: Edward Czesak αντί του Raffaele Fitto.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου