Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел

7. Предложение за акт на Съюза

Председателят съобщи, че е обявил за допустимо предложението за акт на Съюза, внесено от Richard Sulík съгласно член 46, параграф 2 от правилника относно изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (B8-0210/2015).

Предложението е предадено на компетентната комисия в съответствие с член 46, параграф 3 от правилника, а именно комисията ECON.

Правна информация - Политика за поверителност