Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 juni 2015 - Brussel

7. Voorstel voor een besluit van de Unie

De Voorzitter deelt mee dat hij het voorstel voor een besluit van de Unie ingediend door Richard Sulík uit hoofde van artikel 46, lid 2, van het Reglement, over de wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (B8-0210/2015) ontvankelijk heeft verklaard.

Dit voorstel is, overeenkomstig 46, lid 3, van het Reglement, doorverwezen naar de bevoegde commissie, namelijk de Commissie ECON.

Juridische mededeling - Privacybeleid