Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 24 czerwca 2015 r. - Bruksela

7. Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii

Przewodniczący ogłosił, że uznał za dopuszczalny wniosek dotyczący aktu prawnego Unii, złożony przez Richarda Sulíka na mocy art. 46 ust. 2 Regulaminu, w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (B8-0210/2015).

Wniosek ten zostaje przekazany zgodnie z art. 46 ust. 3 Regulaminu właściwej komisji, a mianowicie komisji ECON.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności