Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 iunie 2015 - Bruxelles

7. Propunere de act al Uniunii

Președintele a comunicat că a declarat admisibilă propunerea de act al Uniunii depusă de Richard Sulík în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, privind modificarea Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (B8-0210/2015).

Această propunere a fost, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, transmisă comisiei competente, și anume ECON.

Notă juridică - Politica de confidențialitate