Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel

7. Návrh aktu Únie

Predseda oznámil, že vyhlásil za prípustný návrh aktu Únie, ktorý predložil Richard Sulík podľa článku 46 ods. 2 rokovacieho poriadku, o zmene smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (B8-0210/2015).

V súlade s článkom 46 ods. 3 rokovacieho poriadku sa tento návrh postúpi príslušnému výboru, t. j. výboru ECON.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia