Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

7. Förslag till unionsrättsakt

Talmannen meddelade att han hade förklarat att förslaget till unionsrättsakt från Richard Sulík om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (B8-0210/2015) hade lagts fram i enlighet med bestämmelserna i artikel 46.2 i arbetsordningen.

Detta förslag hänvisas i enlighet med artikel 46.3 i arbetsordningen till ansvarigt utskott, det vill säga ECON-utskottet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy