Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. června 2015 - Brusel

8. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor ENVI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému ve druhém čtení dne 28. dubna 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (P8_TA-PROV(2015)0100 – 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí