Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

8. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet ENVI hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 28 april 2015 inför antagandet av direktiv (EU) 2015/… om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy