Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. června 2015 - Brusel

11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000070/2015), kterou pokládají Marco Valli a Marco Zanni za skupinu EFDD Komisi: Transparentnost při uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), kterou pokládá Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), kterou pokládají Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer za skupinu ALDE Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), kterou pokládají Burkhard Balz, Alain Lamassoure a Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer a Michael Theurer za skupinu ALDE Radě: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), kterou pokládá Elisa Ferreira za skupinu S&D Komisi: Transparentnost Paktu stability a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), kterou pokládají Sander Loones a Bernd Lucke za skupinu ECR Radě: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), kterou pokládají Sander Loones a Bernd Lucke za skupinu ECR Komisi: Transparentnost uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), kterou pokládají Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL Komisi: Transparentnost při uplatňování Paktu stability a růstu (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí