Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. juni 2015 - Bruxelles

11. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000070/2015) af Marco Valli og Marco Zanni for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Åbenhed i forbindelse med anvendelsen af stabilitets- og vækstpakken (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) af Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) af Burkhard Balz, Alain Lamassoure og Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer og Michael Theurer for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) af Burkhard Balz, Alain Lamassoure og Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer og Michael Theurer for ALDE-Gruppen, til Rådet: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) af Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i forbindelse med stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) af Sander Loones og Bernd Lucke for ECR-Gruppen, til Rådet: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) af Sander Loones og Bernd Lucke for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

- (O-000076/2015) af Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Gennemsigtighed i anvendelsen af stabilitets- og vækstpagten (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik