Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. birželio 24 d. - Briuselis

11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000070/2015), kurį pateikė Marco Valli ir Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), kurį pateikė Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), kurį pateikė Burkhard Balz, Alain Lamassoure ir Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ir Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), kurį pateikė Burkhard Balz, Alain Lamassoure ir Pablo Zalba Bidegain PPE frakcijos vardu, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer ir Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Tarybai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), kurį pateikė Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), kurį pateikė Sander Loones ir Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Tarybai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), kurį pateikė Sander Loones ir Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), kurį pateikė Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumas (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika