Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 24 juni 2015 - Brussel

11. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000070/2015) van Marco Valli en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) van Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) van Burkhard Balz, Alain Lamassoure en Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) van Burkhard Balz, Alain Lamassoure en Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) van Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Transparantie van het stabiliteits- en groeipact (SGP) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) van Sander Loones en Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, aan de Raad: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) van Sander Loones en Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015) van Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

Juridische mededeling - Privacybeleid