Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 iunie 2015 - Bruxelles

11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000070/2015) adresată de Marco Valli și Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) adresată de Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015) adresată de Burkhard Balz, Alain Lamassoure și Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer și Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) adresată de Burkhard Balz, Alain Lamassoure și Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer și Michael Theurer, în numele Grupului ALDE, Consiliului: Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015) adresată de Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Comisiei: Transparența Pactului de stabilitate și de creștere (PSC) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) adresată de Sander Loones și Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Consiliului: Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015) adresată de Sander Loones și Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Comisiei: Transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015) adresată de Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Transparența aplicării Pactului de stabilitate și de creștere (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

Notă juridică - Politica de confidențialitate