Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. června 2015 - Brusel

13. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- dohoda mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Východní Timor o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltou, Polské republiky, Republiky slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

- dohoda mezi Evropskou unií a Grenadou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- dohoda mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- dohoda mezi Evropskou unií a Dominickým společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.

Právní upozornění - Ochrana soukromí