Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 24. juuni 2015 - Brüssel

15. Tööplaan
CRE

Jagati välja juuni II (PE 560.976/PDOJ) täiskogu istungjärgu päevakorra lõplik projekt, mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

- JURI komisjon võttis vastu Tadeusz Zwiefka raporti Udo Voigti parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (A8-0192/2015) ja Laura Ferrara raporti Sotirios Zarianopoulos puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (A8-0191/2015) ning need lisati istungil hääletusele tulevate raportite nimekirja.

- Verts/ALE fraktsioon esitas taotluse, et arutelu Euroopa Ülemkogu kohtumise (25.-26. juuni 2015) ettevalmistamise kohta (PDOJ punkt 20) ei oleks piiratud fraktsioonide sõnavõtuvooruga, et selles saaks osaleda rohkem sõnavõtjaid. Seega oleks arutelu stabiilsuse ja kasvu pakti kohaldamise läbipaistvuse kohta (PDOJ punkt 14) lükatud edasi hääletuse järgsele ajale.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel taotluse toetuseks.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (129 poolt, 260 vastu, erapooletuid 15).

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika