Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. kesäkuuta 2015 - Bryssel

15. Käsittelyjärjestys
CRE

Kesäkuun II istunnon lopullinen esityslistaluonnos (PE 560.976/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

- Tadeusz Zwiefkan mietintö Udo Voigtin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (A8-0192/2015) ja Laura Ferraran mietintö Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (A8-0191/2015) on hyväksytty JURI-valiokunnassa ja niistä äänestetään tänään.

- Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että keskusteluun Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelusta (lopullisen esityslistaluonnoksen 20 kohta) voisivat osallistua muutkin kuin vain yksi jäsen kustakin poliittisesta ryhmästä ja että keskustelu vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuudesta (lopullisen esityslistaluonnoksen 14 kohta) siirrettäisiin näin ollen äänestysten jälkeen.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka perusteli pyynnön, ja GUE/NGL-ryhmän puolesta Gabriele Zimmer, joka kannatti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (129 puolesta, 260 vastaan, 15 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö