Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. birželio 24 d. - Briuselis

15. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis antrosios birželio mėn. plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 560.976/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

- Tadeusz Zwiefka pranešimas dėl Prašymo atšaukti Parlamento nario Udo Voigto (Udo Voigt) imunitetą (A8-0192/2015) ir Laura Ferrara pranešimas dėl Prašymo atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios Zarianopoulos) imunitetą (A8-0191/2015) buvo priimti JURI komitete ir įtraukti į šios dienos balsuoti skirtą laiką.

- Verts/ALE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama, kad diskusijos dėl Pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. birželio 25–26 d.) (galutinio darbotvarkės projekto 20 punktas) neapsiribotų frakcijų atstovų pasisakymu ir būtų atviras kitiems kalbėtojams. Todėl diskusijos dėl Stabilumo ir augimo pakto taikymo skaidrumo (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas) turėtų būti nukeltos po balsavimui skirto laiko.

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji pasisakė už prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (129 balsavo už, 260 – prieš, 15 susilaikė) atmetė prašymą.

Darbų programa patvirtinta.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika