Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 24 iunie 2015 - Bruxelles

15. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din iunie II (PE 560.976/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

- Raportul lui Tadeusz Zwiefka referitor la cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Udo Voigt (A8-0192/2015) și raportul Laurei Ferrara referitor la cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Sotirios Zarianopoulos (A8-0191/2015) au fost adoptate în Comisia JURI și sunt înscrise pe ordinea de zi de astăzi.

- Cererea Grupului Verts/ALE ca, la dezbaterea privind pregătirea reuniunii Consiliului European (25-26 iunie 2015) (punctul 20 din PDOJ), să nu poată lua cuvântul doar grupurile politice, ci să poată participa un număr mai mare de vorbitori. Dezbaterea privind transparența punerii în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (punctul 14 din PDOJ) ar urma astfel să fie mutată după votare.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a motiva cererea, și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, în favoarea cererii.

Cu VE (129 pentru, 260 împotrivă, 15 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Notă juridică - Politica de confidențialitate