Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

15. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i juni II (PE 560.976/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 152 i arbetsordningen):

- Betänkandet av Tadeusz Zwiefka om begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet (A8-0192/2015) och betänkandet av Laura Ferrara om begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (A8-0191/2015) hade antagits i JURI-utskottet och tagits upp på föredragningslistan för dagens omröstning.

- Verts/ALE-gruppen hade begärt att debatten om förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (punkt 20 i PDOJ) inte skulle begränsas till en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna, utan att fler talare skulle få möjlighet att yttra sig. Debatten om insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (punkt 14 i PDOJ) skulle därmed flyttas och hållas efter omröstningen.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran, och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen stödde den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (129 röster för, 260 röster emot, 15 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy