Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел

16. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.) (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет (25 - 26 юни 2015 г.)(2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

(Продължение на разискването: точка 18 от протокола от 24.6.2015)

Правна информация - Политика за поверителност