Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

17. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från det indiska parlamentet (Lok Sabha), som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av talmannen, Shrimati Sumitra Mahajan.

Talare: Geoffrey Van Orden, ordförande för delegationen för förbindelserna med Indien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy